Sản phẩm Khuyến mại Tháng [06]

Máy lọc nước Karofi để gầm, ko tủ

Máy lọc nước để gầm Karofi KAQ-U05 Pro

Original price was: 7,300,000₫.Current price is: 3,900,000₫.

Máy lọc nước để gầm Karofi KAQ-U95

Original price was: 7,960,000₫.Current price is: 4,200,000₫.

Máy lọc nước để gầm Karofi KAQ-U96

Original price was: 7,970,000₫.Current price is: 4,900,000₫.

MÁY LỌC NƯỚC KAROFI KAQ-U03

Original price was: 7,290,000₫.Current price is: 4,480,000₫.

MÁY LỌC NƯỚC KAROFI KAQ-U05G – NEW 2023

Original price was: 7,350,000₫.Current price is: 3,950,000₫.

MÁY LỌC NƯỚC KAROFI KAQ-U10

Original price was: 7,550,000₫.Current price is: 4,950,000₫.

MÁY LỌC NƯỚC KAROFI KAQ-U65 – 10 LÕI MẪU MỚI 2023

Original price was: 7,550,000₫.Current price is: 5,300,000₫.

MÁY LỌC NƯỚC KAROFI KAQ-U98 – 10 LÕI THÔNG MINH – MỚI 2023

Original price was: 8,550,000₫.Current price is: 6,100,000₫.

MÁY LỌC NƯỚC KAROFI KAQ-U99 – New 2023

Original price was: 12,790,000₫.Current price is: 8,300,000₫.

MÁY LỌC NƯỚC KAROFI KT-E9RO

Original price was: 6,420,000₫.Current price is: 4,250,000₫.
Máy lọc nước Karofi Tủ Đứng

MÁY LỌC NƯỚC KAROFI ERO100

Original price was: 8,070,000₫.Current price is: 4,800,000₫.

MÁY LỌC NƯỚC KAROFI ERO100V-NEW 2023

Original price was: 8,200,000₫.Current price is: 6,600,000₫.

MÁY LỌC NƯỚC KAROFI ERO102

Original price was: 8,380,000₫.Current price is: 4,600,000₫.

MÁY LỌC NƯỚC KAROFI ERO108-NEW 2023

Original price was: 8,220,000₫.Current price is: 5,300,000₫.

MÁY LỌC NƯỚC KAROFI ERO110

Original price was: 8,320,000₫.Current price is: 5,480,000₫.

MÁY LỌC NƯỚC KAROFI ERO80 8 LÕI LỌC

Original price was: 6,990,000₫.Current price is: 3,900,000₫.

MÁY LỌC NƯỚC KAROFI ERO80 PRO 10 CẤP LỌC

Original price was: 7,000,000₫.Current price is: 3,900,000₫.

Máy lọc nước Karofi KAQ-D36S

Original price was: 8,590,000₫.Current price is: 4,600,000₫.

MÁY LỌC NƯỚC KAROFI KAQ-O07

Original price was: 8,240,000₫.Current price is: 5,150,000₫.

MÁY LỌC NƯỚC KAROFI KAQ-P95

Original price was: 9,990,000₫.Current price is: 5,980,000₫.
Máy lọc nước Karofi có Nóng Lạnh

CÂY NƯỚC NÓNG LẠNH KAROFI HCV006

Original price was: 7,620,000₫.Current price is: 6,300,000₫.

CÂY NƯỚC NÓNG LẠNH KAROFI HCV208RO – TÍCH HỢP BỘ LỌC RO

Original price was: 7,970,000₫.Current price is: 7,400,000₫.

MÁY LỌC NƯỚC KAROFI OPTIMUS DUO O-D138

Original price was: 11,570,000₫.Current price is: 6,980,000₫.

MÁY LỌC NƯỚC NÓNG LẠNH ION KIỀM HYDROGEN KAROFI KAE-S85 PLUS

Original price was: 49,000,000₫.Current price is: 28,000,000₫.

MÁY LỌC NƯỚC NÓNG LẠNH KAROFI HCV362

Original price was: 12,810,000₫.Current price is: 7,600,000₫.

MÁY LỌC NƯỚC NÓNG LẠNH KAROFI KAD-D50

Original price was: 10,980,000₫.Current price is: 6,500,000₫.

MÁY LỌC NƯỚC NÓNG LẠNH KAROFI KAD-D52

Original price was: 11,280,000₫.Current price is: 7,100,000₫.

MÁY LỌC NƯỚC NÓNG LẠNH KAROFI KAD-D528 – NEW 2023

Original price was: 11,210,000₫.Current price is: 6,500,000₫.

MÁY LỌC NƯỚC NÓNG LẠNH KAROFI KAD-D66

Original price was: 13,380,000₫.Current price is: 7,600,000₫.

MÁY LỌC NƯỚC NÓNG LẠNH KAROFI KAD-D66S

Original price was: 13,380,000₫.Current price is: 7,800,000₫.
Cây nước nóng lạnh Karofi

CÂY NƯỚC NÓNG LẠNH KAROFI HC15

Original price was: 4,620,000₫.Current price is: 2,550,000₫.

CÂY NƯỚC NÓNG LẠNH KAROFI HC16

Original price was: 4,710,000₫.Current price is: 2,800,000₫.

CÂY NƯỚC NÓNG LẠNH KAROFI HC18

Original price was: 7,620,000₫.Current price is: 3,900,000₫.

CÂY NƯỚC NÓNG LẠNH KAROFI HC19

Original price was: 6,560,000₫.Current price is: 3,750,000₫.

CÂY NƯỚC NÓNG LẠNH KAROFI HCV006

Original price was: 7,620,000₫.Current price is: 6,300,000₫.

CÂY NƯỚC NÓNG LẠNH KAROFI HCV151-WH

Original price was: 7,320,000₫.Current price is: 3,550,000₫.

CÂY NƯỚC NÓNG LẠNH KAROFI HCV200

Original price was: 7,520,000₫.Current price is: 3,500,000₫.

CÂY NƯỚC NÓNG LẠNH KAROFI HCV206

Original price was: 5,490,000₫.Current price is: 2,800,000₫.

CÂY NƯỚC NÓNG LẠNH KAROFI HCV208 – New 2023

Original price was: 7,970,000₫.Current price is: 5,550,000₫.

CÂY NƯỚC NÓNG LẠNH KAROFI HCV208RO – TÍCH HỢP BỘ LỌC RO

Original price was: 7,970,000₫.Current price is: 7,400,000₫.
Sản phẩm khác

BÌNH NÓNG LẠNH KAROFI KBO-Q150

Original price was: 2,790,000₫.Current price is: 1,200,000₫.

BÌNH NÓNG LẠNH KAROFI KBO-R300

Original price was: 3,690,000₫.Current price is: 2,400,000₫.

BÌNH NÓNG LẠNH KAROFI KBO-R200

Original price was: 3,290,000₫.Current price is: 2,150,000₫.

BÌNH NÓNG LẠNH KAROFI THÔNG MINH KBO-R205

Original price was: 4,990,000₫.Current price is: 3,100,000₫.

QUẠT CÂY KAROFI KF-352DC

Original price was: 2,250,000₫.Current price is: 1,730,000₫.

QUẠT CÂY KAROFI KF-402AC

Original price was: 1,990,000₫.Current price is: 1,300,000₫.
Lõi lọc nước & Linh kiện máy

BỘ 3 LÕI LỌC KAROFI SMAX 123 MỚI 2023

Original price was: 400,000₫.Current price is: 250,000₫.

BỘ LÕI KHOÁNG KAROFI SMAX HP 6.1

Original price was: 2,800,000₫.Current price is: 1,400,000₫.

LÕI LỌC NƯỚC HYDROGEN KAROFI

Original price was: 900,000₫.Current price is: 750,000₫.

LÕI LỌC NƯỚC KAROFI 5 – GAC T33 K

Original price was: 300,000₫.Current price is: 200,000₫.

LÕI LỌC NƯỚC KAROFI SMAX DUO 2 ION EXCHANGE

Original price was: 360,000₫.Current price is: 230,000₫.

LÕI LỌC NƯỚC KAROFI SỐ 1 SMAX DUO 1 VI LỌC – PP 5 MICRON

Original price was: 150,000₫.Current price is: 60,000₫.

LÕI LỌC NƯỚC KAROFI SỐ 2 – SMAX DUO 2 ACTIVATED CARBON

Original price was: 170,000₫.Current price is: 75,000₫.

LÕI LỌC NƯỚC KAROFI SỐ 3 SMAX DUO 3 VI LỌC ĐA ĐIỂM

Original price was: 120,000₫.Current price is: 70,000₫.

LÕI LỌC NƯỚC KAROFI SỐ 4 – MÀNG RO AQUALAST

Original price was: 1,350,000₫.Current price is: 800,000₫.

LÕI LỌC NƯỚC KAROFI SỐ 4 – MÀNG RO FILMTEC

Original price was: 800,000₫.Current price is: 550,000₫.

Kênh tin tức tư vấn kỹ thuật